Menu
Your Cart

Kỷ chén thờ

Kỷ chén thờ

Đối với người Việt ta, trong thờ cúng thường quan niệm “trần sao âm vậy”. Vậy nên kỷ chén là món đồ thờ dùng để đựng nước sạch và rượu trên bàn thờ, thể hiện lòng thành tâm, tấm lòng của gia chủ. 

Thương hiệu: Bát Tràng
Đối với người Việt ta, trong thờ cúng thường quan niệm “trần sao âm vậy”. Vậy nên kỷ chén là món đồ thờ dùng để đựng nước sạch và rượu trên bàn thờ, thể hiện lòng thành tâm, tấm lòng của gia chủ. Hơn nữa, kỷ chén còn tượng trưng cho sự vững chắc và bền ..
250.000
Thương hiệu: Bát Tràng
Đối với người Việt ta, trong thờ cúng thường quan niệm “trần sao âm vậy”. Vậy nên kỷ chén là món đồ thờ dùng để đựng nước sạch và rượu trên bàn thờ, thể hiện lòng thành tâm, tấm lòng của gia chủ. Hơn nữa, kỷ chén còn tượng trưng cho sự vững chắc và bền ..
300.000
Thương hiệu: Bát Tràng
Đối với người Việt ta, trong thờ cúng thường quan niệm “trần sao âm vậy”. Vậy nên kỷ chén là món đồ thờ dùng để đựng nước sạch và rượu trên bàn thờ, thể hiện lòng thành tâm, tấm lòng của gia chủ. Hơn nữa, kỷ ngai chén còn tượng trưng cho sự vững chắc và ..
280.000
Thương hiệu: Bát Tràng
Đối với người Việt ta, trong thờ cúng thường quan niệm “trần sao âm vậy”. Vậy nên kỷ chén là món đồ thờ dùng để đựng nước sạch và rượu trên bàn thờ, thể hiện lòng thành tâm, tấm lòng của gia chủ. Hơn nữa, kỷ ngai chén còn tượng trưng cho sự vững chắc và ..
280.000
Thương hiệu: Bát Tràng
Đối với người Việt ta, trong thờ cúng thường quan niệm “trần sao âm vậy”. Vậy nên kỷ chén là món đồ thờ dùng để đựng nước sạch và rượu trên bàn thờ, thể hiện lòng thành tâm, tấm lòng của gia chủ. Hơn nữa, kỷ ngai chén còn tượng trưng cho sự vững chắc và ..
320.000
Thương hiệu: Bát Tràng
Đối với người Việt ta, trong thờ cúng thường quan niệm “trần sao âm vậy”. Vậy nên kỷ chén là món đồ thờ dùng để đựng nước sạch và rượu trên bàn thờ, thể hiện lòng thành tâm, tấm lòng của gia chủ. Hơn nữa, kỷ ngai chén còn tượng trưng cho sự vững chắc và ..
320.000
Hiển thị 1 đến 6 trong 6 (1 Trang)