Trang chủ Phong thủy

Phong thủy

Các thông tin chuyên sâu về phong thủy, Phong thủy (chữ Hán:風水) là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống hoạ phúc của con người.

Most popular

Rồng phong thủy – Ý nghĩa và những lưu ý

Rồng dùng để trừ khử tiểu nhân, Rồng phong thủy còn tăng cường phát huy quyền lực, người có chức vụ cao dùng Rồng phong thủy càng có hiệu quả lớn.